Vad är lex-Maria?

Lex-maria

Vad händer när det begås allvarliga misstag i vården? Finns det hjälp att få? Finns det något som reglerar denna instutition? Givetvis finns det! Vårdpersonal är skyldiga att anmäla vård som gått snett till Inspektionen för vård och omsorg och det görs via en så kallad lex-Maria anmälan.

Förr fanns ett sjukhus vid namn Maria på Södermalm i Stockholm, i byggnaden finns idag ett kriscentrum för kvinnor. Det var på detta sjukhus som fyra patienter år 1936 felaktigt injicerats med kvicksilveroxycyanid när de bara behövt enkel lokalbedövning, och omkommit inom loppet av ett par dagar. Fem personer som var anställda på sjukhuset åtalades, men alla friades eftersom det var omöjligt att avgöra hur förväxlingsförloppet hade skett. I januari år 1937 kom så den allra första lex-Maria anmälan till i svallvågorna av det som skett på Marias sjukhus i augusti föregående år. Fram till 1983 skulle lex-Maria anmälningar göras till både Medicinalstyrelsen och Polismyndigheten, sedan till Socialstyrelsen. Idag görs lex-Maria anmälningar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Lex-Maria är den term som infördes under 1930-talet och som beskriver den anmälningsskyldighet som sedan dess finns i patientsäkerhetslagen. Lagen går ut på att vårdpersonal har en skyldighet att anmäla omständigheterna som följt av att en patient mottagit hälso- och/eller sjukvård som inneburit en risk för allvarlig skada eller sjukdom.

Denna anmälningsskyldighet finns till för att ge sjukvården möjlighet att lära av sina misstag, samt för att ge patienter möjlighet till insyn i sitt fall och klarhet i varför den utsattes för det som skedde. I kortare ordalag så kan man säga att lex-Maria är en princip som införts för att öka patientsäkerheten inom vården.

Vårdpersonalens skyldighet

När hälso- och sjukvård genomförts som lett till allvarliga skador eller trauman för en patient så är vårdpersonalen skyldig att anmäla detta. De måste också anmäla självmord som skett i anknytning till undersökning, vård eller behandling, eller om personen varit i kontakt med sjukvården inom fyra veckor från självmordet. Exempel på fall där en lex-Maria anmälan bör göras:

  • Felaktig eller otillräcklig patientinformation
  • Förväxlingar, feldosering, felhantering av läkemedel och felaktiga receptförskrivningar
  • Fördröjd eller utebliven undersökning/vård/behandling
  • Undersökning/behandling/vård som genomförts felaktigt enligt vedertagen praxis Allvarliga brister i arbetsrutiner

Ovan punkter gäller även när ingen har kommit till skada.

Patientens rättighet

Det nämns i den här texten att det är vårdpersonalen som genomför lex-Maria anmälan, men patientens upplevelse ska alltid tas med i anmälan när det finns sådan grund. Den anmälningsansvarige personen ska också se till så att patienten och/eller dess anhöriga får veta vilket beslut som fattats av IVO till följd av anmälan. Om man som patient själv vill göra en anmälan till IVO så ska man gå via patientnämnden i det landsting man bor, alternativ direkt till Inspektionen för vård och omsorg.

Källor: 1177.se,Socialstyrelsen.se, Wikipedia.org, http://ltarkiv.lakartidningen.se/2005/temp/pda29711.pdf